Koloniale terminologie van het woord ‘Tribe’ of niet?

Vorige week is onze facebookcampagne “Charlie’s Tribe” gestart. We zoeken hier naar de 45ste tribe in Kenia, een jaarclub voor onze eenzame student Derk. Wij werden door een aantal mensen geattendeerd op de zware titel, die als koloniaal en stigmatiserend werd geïnterpreteerd.

Het woord ‘Tribe’

Kenia is een kolonie geweest. Dat de kolonisten het woord ‘tribe’ hebben gekozen om de verschillende communities -een andere benaming- in Kenia aan te duiden en wij diezelfde benaming voor onze campagne hebben gekozen is ongelukkig. Wij, van Charlie’s realiseren ons dat het nogal smakeloos kan overkomen, doch een kort rondje binnen ons kantoor onder onze Keniaanse werknemers leert mij en Marieke dat de Keniaanse dames zich absoluut niet storen aan het woord ‘tribe’. Op je tribe ben je trots; het definieert wie je bent en waar je vandaan komt. En ja, het is een Engels woord dat zijn oorsprong vindt in de donkere koloniale geschiedenis van Kenia, maar daarom niet per sé beladen.

44ste Tribe

Vorig jaar zijn ‘the Asians’ of ‘the Indians’ nog tot 44ste tribe van Kenia uitgeroepen op verzoek van deze gemeenschap zelf. Dan kan de woordkeuze hier in Kenia toch niet als stigmatiserend of kwetsend worden opgevat. Wellicht is het woord ‘tribe’ in Kenia inmiddels geëvolueerd tot een veel breder, minder beladen begrip dan wat er vroeger mee werd aangeduid, namelijk een raciale scheiding.

Terminologie

Toch is de klacht dat we nogal neerbuigend en koloniaal over de inwoners van Kenia spreken een goede wake up call om nog zorgvuldiger onze woorden te kiezen en iets verder te kijken naar de terminologie  dan louter of een woord lekker bekt. Maar ja, Charlie’s Gemeenschap of Charlie’s Tribe, soms is het ook zaak de dingen wat minder zwaar te zien, en dan kunnen wij Hollanders met onze goedbedoelde eierschalen nog een hele studie volgen bij de Kenianen. Dan komt die 45ste tribe als jaarclub maar wat goed van pas!

Heb je vragen aan onze Afrika-experts?